Uppföljning av tillsynsprojektet PFAS hos räddningstjänsten

Mål

Minskning av PFAS utsläpp till miljön genom kontroll av räddningstjänstens PFAS hantering 

Projektplan

april              Förslag till gemensamma riktlinjer samt 
                     inspektionsunderlag tas fram

v. 16             Förslag till riktlinjer på remiss /
                     Remissvar senast 29 april

7 maj            Presentation av projektet för länens
                     kontaktpersoner

juni               Inspektionsunderlaget klart

jun - okt       Uppföljande inspektioner hos räddningstjänsten    

1 sep           Möte med projektets kontaktpersoner

31 okt           Resultaten rapporteras in

nov                Information om projektresultatet

dec                Utvärdering av projekt

Aktuellt
Juni 2021- Inspektionsunderlaget är nu klart för användning för inspektioner mellan juni - 31 oktober

Inspektionsunderlag

Digitalt underlag

Underlag för utskrift

Arbetsgrupp

Mikael Anjar Ödergården, Länsstyrelsen Kalmar län
Einat Karpestam, Borgholms kommun
Per-Ola Risenberg, Emmaboda kommun