Uppföljning av tillsynsprojektet PFAS hos räddningstjänsten

Mål

Minskning av PFAS utsläpp till miljön genom kontroll av räddningstjänstens PFAS hantering 

Projektplan

april              Förslag till gemensamma riktlinjer samt 
                     inspektionsunderlag tas fram

v. 16             Förslag till riktlinjer på remiss /
                     Remissvar senast 29 april

7 maj            Presentation av projektet för länens
                     kontaktpersoner

jun - okt       Uppföljande inspektioner hos räddningstjänsten    

aug -sep       Möte med projektets kontaktpersoner

31 okt           Resultaten rapporteras in

nov                Information om projektresultatet

dec                Utvärdering av projekt

Aktuellt
April 2021- Arbete pågår med riktlinjer och inspektionsunderlag

Arbetsgrupp

Mikael Anjar Ödergården, Länsstyrelsen Kalmar län
Einat Karpestam, Borgholms kommun
Per-Ola Risenberg, Emmaboda kommun