Tillsynsprojekt med fokus på campylobakter och kanske EHEC

Mål

Projektplan

Aktuellt
Arbetsgruppen har haft sitt första möte. Arbetet med att ta fram en projektplan är påbörjat.

Arbetsgrupp
Ida Pettersson, projektledare
Marie-Louise Blomberg, Emmaboda 
Sara Pettersson, Hultsfred-Vimmerby
Sofie Sandelius, Oskarshamn
Uppdrag
Tillsynsprojekt med fokus på Campylobacter och kanske EHEC

Mål
Identifiera risker i hanteringen av rått kött med avseende på Campylobacter och eventuellt även EHEC.

Beskrivning

I samband med att man gör en kontroll i en verksamhet som hanterar rått kött, framför allt kyckling och nötkött i alla dess former identifiera om det finns några risker i hanteringen. Kycklingkött innehåller ofta Campylobacter – vilket har visat sig i åtskilliga utbrott de senaste åren. Hur eliminerar verksamheten kontaminationsrisken, samt sköter beredningen och tillagningen på ett bra sätt?

Nötkött kan innehålla EHEC. Hur säkerställer VU hanteringen på ett bra sätt om de t.ex. mal köttet vad gäller t.ex. kontaminationsrisken och servering av ”medium stekt hamburgare” m.m.?

 Projektet kan också innehålla en informationsbit, som att ta fram ett bra informationsmaterial som handlar om detta och lämna till verksamheterna. I informationsmaterialet kan man berätta om riskerna och hur man undviker dessa när man hanterar risklivsmedel som kyckling och nötkött.

Kontrollera restauranger och verksamheter som hanterar risklivsmedel med avseende på Ehec och Campylobacter. Identifiera och eliminera riskmoment m.m. Projektet kan med fördel innehålla en ”informationskampanj”.