Kalendarium

Temadagar 2020 & 2021: 

Dag Utbildning och plats
2021 Resursbehovsutredning
2021 Effektiv bostadstillsyn med ventilation
2021 Kommunal samsyn vid prövning av avloppstillstånd samt vid tillsyn/inventering av små avlopp
2021 Kvalitetssäkra förelägganden

Löpande information om våra kurser och konferenser

Anmäl dig via vårt anmälningsformulär, klicka på knappen nedan!