Kalendarium

Temadagar 2019: 
 

Dag Utbildning och plats
5 sep Oskarshamn Ansvarsutredningsutbildning, del 2
10 sep
Oskarshamn
 Miljögifter i brandskum
  Olje- och fettavskiljare 
  Vattenskyddsföreskrifter
   

Löpande information om våra kurser och konferenser

Anmäl dig via vårt anmälningsformulär, klicka på knappen nedan!


Kursdokumentation från genomförda utbildningar:

 

Tillsyn av små och medelstora förbränningsanläggningar - Virserum 1 november 2018
- Björn Zethraeus

Anläggningen och bränslet

Förbränning och föroreningar

Om olika panntyper

Förbränningsrester

Något om ekodesigndirektivet

Något om miljöstyrning och lagar

Något om emissioner

Mätteknik
 


Smitta i förskolan - Kalmar och Oskarshamn 5,6 september 2018

Helen Karlberg, Arbetsmiljöverket

Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten

Lisa Labbé Sandelin, Smittskyddsläkare i Kalmar län
med följande länkar:


Presidie- och miljöchefsmötet i Nybro - 15 mars 2018

Miljösamverkan Sydost

Malmö Stad

Naturvårdsarbetet i Nybro kommun

Sanering Pukeberg

Sanering glasbruken

Svartbäckmåla


Nedskräpning och miljöbrott - 28 februari 2018

Jan Olof Andersson - Åklagarmyndigheten


Skötsel av dagvattendammar - 17 januari 2018

Bilder från Jonas Anderssons föredrag, WRS AB


Fosforförluster och Näringsläckage 7 dec 2017 Ingelstorp

Riskbedömning och fosforförluster - Faruk Djodjic

Åtgärder mot kväve- och fosforförluster - Helena Aronsson


Dagvattenhandläggning i praktiken 5 dec 2017  Kalmar

Vattenkvaliteén i länet - Karl Johan Persson, Länsstyrelsen i Kalmar Län

Vilka lagar reglerar dagvattnet och vem ansvarar? - Jonas Christensen, Ekolagen

Miljökvalitetsnormer i praktiken - Johanna Ersborg, Enetjärn Natur AB

Tabell kvalitetsfaktorer