Kalendarium

Temadagar 2021: 

Dag Utbildning och plats
9 och 15 juni  Resursbehovsutredning 
14 sep Effektiv bostadstillsyn med ventilation - Planering pågår av digital utbildning
2021 Kommunal samsyn vid prövning av avloppstillstånd samt vid tillsyn/inventering av små avlopp

Löpande information om våra kurser och konferenser

Anmäl dig via vårt anmälningsformulär, klicka på knappen nedan!