Spara vatten

Mål

Projektplan

Aktuellt

Mars 2020 - Projektarbetsgruppen arbetar med att ta fram en projektplan.

Arbetsgrupp

Maria Almstedt, Länsstyrelsen Kalmar län
Heléne Fransson, Oskarshamns kommun
Therese Lindqvist, Torsås kommun

Uppdrag

Informationsprojekt, miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet”

Vattenresurserna är inte oändliga! Vad kan vi göra som privatperson eller verksamhetsutövare för att spara på vattentillgången? (Gärna med focus på verksamheter).
Hur fördelas färskvattenresurserna så att de som behöver vatten får vatten? Vem prioriteras vid vattenbrist? Hur påverkar man så att alla tänker på att spara vatten jämt. Hur ska verksamhetsutövare tänka och göra för att spara vatten? Tips för verksamhetsutövare vad det gäller vattenbesparande åtgärder för både lantbruk och industrier. Vilka regler och lagstiftning måste t.ex. lantbrukare ta hänsyn till för uttag av grundvatten? Hur kan man jobba med vattenfrågan i tillsynen enligt miljöbalken?