• Små avlopp - Diplomerade entreprenörer

Små avlopp - Diplomerade entreprenörer

Diplomeringen genomförs av Maskinentreprenörerna i samarbete med Miljösamverkan Sydost. Utbildningen är frivillig för gräventreprenörer och VVS-firmor inom våra län och syftet är att öka kunskapen om miljö, lagstiftning och teknik som berör små avlopp.

Diplomutbildningen består av tre delar: En teoretisk utbildningsdag, en praktisk utbildningsdag/fältdag och en referensanläggning godkänd av miljökontoret.

Diplomet är personligt och utfärdas till respektive deltagare som klarat alla tre delarna.

Entreprenörerna är registrerade efter den kommun där företaget finns.

Miljösamverkan Sydost kan inte lämna några garantier på entreprenörernas arbete.

OBSERVERA ATT MÅNGA ENTREPRENÖRER ÄVEN ARBETAR INOM ANGRÄNSANDE KOMMUNER!

 

Diplomerade entreprenörer i Kalmar län (pdf)

Länk till övriga diplomerade entreprenörer i Sverige