Fortsättning av projektet om nedlagda kommunala deponier

Nedlagda kommunala deponier 2010 - - ->

Mål

80% av de nedlagda kommunala deponierna (riskklass 1 och 2) är undersökta och åtgärdade 2023

Delmål

Öka kunskapen hos handläggare och deponiansvariga om nedlagda deponier


Aktuellt

Möte med länens kontaktpersoner genomförs 23 april 2020

Länsstyrelsen i Kalmar har ansökt om medel till utbildningsinsatser under 2020 hos Naturvårdsverket 
 

Resultat

Under 2018 hade 46 av de 118 nedlagda kommunala deponierna (riskklass 1 och 2) undersökts.
 

Arbetsgrupp

Karin Bernefalk, Nybro kommun
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost
Lill Ljunggren, Länsstyrelsen Kalmar län
Susanne Martinsson, Västerviks kommun