Fortsättning av projektet om nedlagda kommunala deponier

Nedlagda kommunala deponier 2010 - - ->

Mål

80% av de nedlagda kommunala deponierna (riskklass 1 och 2) är undersökta och åtgärdade 2023

Delmål

Öka kunskapen hos handläggare och deponiansvariga om nedlagda deponier


Aktuellt

Maj 2020  - Möte med länens kontaktpersoner genomförs digitalt den 10 september 2020 

Länsstyrelsen Kalmar län har beviljats medel till utbildningsinsatser under 2020 av Naturvårdsverket 
 

Resultat

Under 2018 hade 46 av de 118 nedlagda kommunala deponierna (riskklass 1 och 2) undersökts.
 

Arbetsgrupp

Karin Bernefalk, Nybro kommun
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost
Lill Ljunggren, Länsstyrelsen Kalmar län
Susanne Martinsson, Västerviks kommun
Sara Florén, Länsstyrelsen Gotlands län