Projekt & Rapporter

  Livsmedel

  Temadagar och    
  utbildningar

  Miljöinformation
  till företag

  Små avlopp -
  Diplomerade
  entreprenörer

  Om Miljösamverkan
  Sydost

  Länkar

  Kontakta oss
Miljösamverkan Sydost Livsmedel

Livsmedelsgrenen har syftet att samverka mellan tillsynsmyndigheterna i Kalmar län och Gotlands län för att uppnå en effektivare och enhetligare kontroll med resultatet säkra livsmedel i länet.

Samverkan sker genom att driva olika projekt samt utbildnings- och temadagar. Projektledare för livsmedelsområdet är Anna Johansson, som övrig tid arbetar som livsmedelsinspektör i Västerviks kommun.

Livsmedelsområdets kontroll styrs av EU-förordningar men även av svenska lagar, förordningar och föreskrifter. Livsmedelslagstiftningens syfte är att se till att de livsmedel som når konsumenten är säkra och redliga. Det vill säga att hanteringen sker på ett säkert sätt så att konsumenten inte riskerar att bli dålig av maten samt att konsumenten inte blir vilseledd av märkningen eller presentationen av livsmedlen.

Inspektörens jobb är att kontrollera att livsmedelsföretagaren följer de regler som finns upprättade så att den mat som släpps ut på marknaden är säker. För att få ett så bra resultat som möjligt och för att uppnå syftet krävs samverkan mellan kommuner och län. Att samverka ger många vinster i form av kunskap, erfarenhet och inte minst effektivare och enhetligare hantering.

Projekt 2014
Dricksvattenkontroll

Temadagar och utbildningar - Aktivitet
Workshop 6 maj och 1 oktober
Projekt 2013
Redlighet på restauranger
Temadag Dricksvatten - projektrapport
Projekt 2012
Kommunikation och bemötande

Kontaktuppgifter:

Anna Johansson
Projektledare
Tel: 0490-254807
E-post: anna.johansson@rfkl.se Miljösamverkan Sydost
c/o Regionförbundet i Kalmar län, Box 762, 391 27 Kalmar, Tel. 0480-44 83 80