• Projekt 2022

Klimatanpassning i tillsynen 2021

Mål

Informera miljöfarliga verksamheter och miljöhandläggare om klimatanpassningsåtgärder

Tidplan

mars – sep       Arbete med att ta fram broschyr och 
                         sammanställa en digital verktygslåda

9 sep                Digitalt möte med kp 

7 okt                 Digitalt möte med kp 

nov                   Material publiceras på hemsidan 

nov -dec           Avslutning/utvärdering

Resultat

Bilder om klimatanpassning

Broschyr till  företag om klimatanpassning digital version

Broschyr till företag om klimatanpassning, för utskrift

Digitala verktygslådan

Film om klimatanpassning i Kalmar län (28 min)

Projektuppdrag

Informations/handledningsprojekt, miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan”

Klimatanpassning i tillsynen
Med ett förändrat klimat ökar riskerna för miljöfarliga verksamheter och förorenade områden. För att minska risken för föroreningsspridning och andra problem, är det viktigt att miljöfarliga verksamheter skyddas och anpassas även till framtidens klimateffekter.
MSO Sverige har nyligen gjort ett projekt om detta och det finns även mycket bra material från SMHI, Länsstyrelsen Kalmar, och flera andra myndigheter. Målet med projektet är att sammanställa det material som finns och anpassa det till ett handläggarstöd och underlag som kan användas vid inspektion. Miljöområdet är brett och några frågor är allmänna vad gäller klimatanpassning, men på de flesta områden behövs ett mer specifikt material, för att nå verksamheterna och få dem att jobba med frågan.

Arbetsgrupp

Ida Angeland, Kalmar kommun
Camilla Håkansson, Mörbylånga kommun (framtill maj 2021)
Lotta Rundberg Länsstyrelsen Kalmar län