Projekt & Rapporter

  Livsmedel

  Temadagar och    
  utbildningar

  Miljöinformation
  till företag

  Små avlopp -
  Diplomerade
  entreprenörer

  Om Miljösamverkan
  Sydost

  Länkar

  Kontakta oss

 

 

   

Temadagar 2015:

Aktivitet

30 januari 2015 - Tillsyn av farliga kemikalier - Kalmar

Miljöbalksdag med inriktning omprövning av tillstånd - Planering pågår

MKN för vatten - hur kan normerna användas vid prövning och tillsyn?

Klassificering av avfall och farligt avfallKursdokumentation
 
Handläggning av nedskräpningsärenden, 25 november 2014
Strategiskt arbete för minskad nedskräpning (pdf)
Tomas Thernström, Håll Sverige Rent
Miljösamverkan Västra Götalands handläggarstöd för nedskäpningsärenden (pdf)
Johanna Björck, Katrineholms kommun
Aktuella lagar och förelägganden (pdf)
Carl Axel Persson, Länsstyrelsen Kalmar
Borås rent och snyggt (pdf)
Fredrik Seger och Annika Klemming, Borås Stad
Mikroskräp i havet (pdf)
Jonas Gustafsson, Länsstyrelsen Skåne
 
Miljöhänsyn i planeringen - del 2, 20 oktober 2014
Detaljplanenes funktion i samhällsplaneringen (pdf)
Carl Gustaf Hagander, Mark- och miljööverdomstolen
Förorenade områden i detaljplanen (pdf)
Elisabeth Omsäter och Maria Kromnow, Länsstyrelsen Östergötland
 
Miljöhänsyn i planeringen - del 1, 8 september 2014
Naturvård i planeringen
Tomas Järnetun, Länsstyrelsen Kalmar län
Planeringsunderlag inom naturvårdsområdet
Tomas Järnetun, Länsstyrelsen Kalmar län
 
Tillsyn och kontroll av minireningsverk, 12 maj 2014
Information om projeket
Miljösamverkan Sydost, arbetsgruppen
Hur ser man statusen på ett vattendrag
Pernilla Landin, Torsås kommun
Minireningsverk/Teknikgenomgång
Astrid Grinell, VA-guiden

 
Dagvattenkurs med tillsynsinriktning, 15 januari 2014
Dagvatten som miljöproblem (pdf)
Jonas Andersson, WRS
  Rapport från projektet NOS-dagvatten, Uppföljning av dagvattenanläggningar i fem Stockholmskommuner
  Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten (kompletterande provtagning i NOS-dammarna)
  Utredning av föroreningsinnehållet i Stockholms dagvatten
  Bibliotek där medlemmar kan söka efter dagvattenlitteratur

Rättsliga förutsättningar
Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik
Myndighetsutövning (pdf)
Dagvattenreglering (pdf)
Illustration dagvatten (pdf)

Dagvattenstrategi (pdf)
Stefan Ahlman, Kalmar Vatten AB
 
Vindkraft- juridik och buller, 7 november 2013
Information om projektet Vindkraft (pdf)
Tomas Burén och Anna Stjärndahl
Vindkraft och juridik (pdf)
Peter Ardö
Buller från vindkraft (pdf)
Lisa Granå
 
Miljöhänsyn i planeringen, 25 oktober 2013
Förorenade områden (pdf)
Peggy Lerman, Lagtolken
 
Simuleringsverktyget MACRO-DB/Bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden, 26 september 2013
MACRO-DB
Fredrik Stenemo
Information om projektet Tillsyn och prövning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde
Karen Jensen
 
MIFO 2 - Översiktliga undersökningar vid depnier, 27 augusti 2013
Presentation av projektet (pdf)
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost
Hur arbetar vi med förorenade områden (pdf)
Mattias Vejlens, Länsstyrelsen Gotlands län, Åsa Axheden, Länsstyrelsen Kalmar län
Översiktliga undersökningar vid deponier (pdf)
Thomas Rihm, SGI
Ansvarsfrågan (pdf)
Zeinab Fazli, Länsstyrelsen Kalmar län
Tidplan och information om föreläggande (pdf)
Hans Lundgren, Emmaboda kommun
Rapportering till Länsstyrelsen (pdf)
Karin L. Jakobsson, Länsstyrelsen Kalmar län
 

 Miljösamverkan Sydost
c/o Regionförbundet i Kalmar län, Box 762, 391 27 Kalmar, Tel. 0480-44 83 80