Projekt & Rapporter

  Livsmedel

  Temadagar och    
  utbildningar

   Miljöinformation
   till företag

  Små avlopp -
  Diplomerade
  entreprenörer

  Om Miljösamverkan
  Sydost

  Länkar

  Kontakta oss
Inventering av förorenade områden inom pågående verksamhet 2011

Mål

  • Fokus på att klassa förorenade områden inom träindustrier och metallbearbetningsindustrier  
  • Förebygga föroreningar på företag
  • Vägleda handläggare i arbetet med klassningen av förorenade områden enligt Naturvårdsverkets metod (MIFO 1)
Nationellt miljömål Giftfri miljö

Resultat

Rapport om projektet

Frågeunderlag (pdf)
Ovanstående frågeunderlag togs fram för att underlätta klassningen av förorenad mark. Formuläret kan fyllas i digitalt om ni först sparar dokumentet på er dator.

Arbetsgrupp

Fredrik Gustafsson, Länsstyrelsen Gotlands län
Christian Brun/Matilda Gard, Länsstyrelsen i Kalmar län
Lill Ljunggren, Mörbylånga kommun
Marie Lindström, Oskarshamns kommun
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost

 


Miljösamverkan Sydost
c/o Regionförbundet i Kalmar län, Box 762, 391 27 Kalmar, Tel. 0480-44 83 80