Projekt & Rapporter

  Livsmedel

  Temadagar och    
  utbildningar

  Miljöinformation
  till företag

  Små avlopp -
  Diplomerade
  entreprenörer

  Om Miljösamverkan
  Sydost

  Länkar

  Kontakta oss
 

Förebyggande av olyckor på företag
2005

Mål

  • Förebygga och minska antalet olyckor som kan påverka hälsan och miljön på miljöfarliga verksamheter inom Kalmar län.

Resultat

  • Två temadagar arrangerades i Västervik och Kalmar under 2005 där främst C-företag och miljöhandläggare lärde sig att utforma en grovanalys. Se inbjudan>

Arbetsgrupp

Ingmar B. Gustavsson, Kalmar
Sam Ekberg, Nybro
Elin Nilsson, Västervik
Karen Jensen, Regionförbundet
Maria Vrethammar, Hultsfred

Informationsmaterial

Kursinbjudan "Riskbedömning på företag"

 

Miljösamverkan Sydost
c/o Regionförbundet i Kalmar län, Box 762, 391 27 Kalmar, Tel. 0480-44 83 80