Projekt & Rapporter

  Livsmedel

  Temadagar och    
  utbildningar

  Miljöinformation
  till företag

  Små avlopp -
  Diplomerade
  entreprenörer

  Om Miljösamverkan
  Sydost

  Länkar

  Kontakta oss
 

Energitillsyn 2009

Mål

  • Effektivisera energianvändningen på företag
  • Minska användningen av fossila bränslen på företag

Resultat

En informationsbroschyr "Egenkontroll av energianvändning på ditt företag" samt "Handledning för energifrågor i tillsynen" togs fram av arbetsgruppen.

Egenkontroll av energianvändning på ditt företag
(anpassad för utskrift)
(anpassad för skärm)

Handledning
för energifrågor i tillsynen
Handledning för energifrågor i tillsynen

 Arbetsgrupp

Lotta Bohman, Länsstyrelsen i Kalmar
Ulrika Palmér Nilsson, Västerviks kommun
Ann-Christin Olofsson, Oskarshamns kommun
Annika Andersson/Christian Sandström, Kalmar kommun
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost

 


Miljösamverkan Sydost
c/o Regionförbundet i Kalmar län, Box 762, 391 27 Kalmar, Tel. 0480-44 83 80