Projekt & Rapporter

  Om Miljösamverkan
  Sydost

  Temadagar och    
  utbildningar

  Miljöinformation
  till företag

  Små avlopp -
  Diplomerade
  entreprenörer

  Länkar

  Kontakta oss
 

Djurhållning nära tätbebyggelse 2009

Mål

  • Ta fram ett förslag till gemensam policy inom området

Resultat

Arbetsgruppen tog fram en rapport över bl. a. vilka riktlinjer och policys som finns inom området.

Rapport

Arbetsgrupp

Anette Nygren, Borgholms kommun
Daniel Johansson, Hultsfreds kommun
Jessica Dahl, Nybro kommun
Kerstin Erlandsson, Länsstyrelsen i Kalmar län
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost

Miljösamverkan Sydost
c/o Regionförbundet i Kalmar län, Box 762, 391 27 Kalmar, Tel. 0480-44 83 80