Blanketter och underlag

På denna sida samlar vi checklistor, mallar, informationsbroschyrer m.m. från kommuner och länsstyrelser inom MSO.

För att hålla sidan så aktuell som möjligt kommer materialet att finnas utlagt under två år, därefter kommer materialet antingen att revideras eller tas bort.

 
Beslutsmall för godkännande av besiktningsman 2015
- Kalmar kommun
Beslut om periodisk undersökning samt tolkning av oberoende, sakkunnig besiktningsman
 
Bekämpningsmedel 2018 - Västerviks kommun
Informationsblad
Anmälan

Hamnar och båtmiljö 2016 - Västerviks kommun
Checklista – inspektion hamn- och båtmiljö

Vattenskyddsområden - Västerviks kommun 2017
Att arbeta i ett vattenskyddsområde
Att bo i ett vattenskyddsområde
Hur utformas en riskbedömning
 
Dräneringsvatten lantbruk 2018 - Kalmar kommun
Inspektionsunderlag för kontroll av utsläpp till dräneringssystem
från lantbruksverksamheter

 

Radonmaterial - Mörbylånga 2021
Information till fastighetsägare
Brev till boende
Radonvägledning bostadsrättsförening
Radonvägledning skola
Tabell fastighetsuppgifter