Ansvarsutredningar inom förorenade områden 2019

Mål
Övergripande miljömål: Giftfri miljö
Delmål: Ta fram en tydlig metod för att genomföra ansvarsutredningar hos tillsynsmyndigheterna

Projektplan
Mars                 Lathund ansvarsutredningar påbörjas samt framtagande av utbildninspaket
5 juni                Utbildning ansvarsutredningar, del 1. Lathund presenteras
5 sep                Utbildning ansvarsutredningar, del 2
31 okt               Egen ansvarsutredning skickas för synpunkter, del 3
Nov                  Utvärdering av utbildningspaket. Lathund klar
Dec                  Utvärdering av projektet


Aktuellt
Projektet följer planen

Arbetsgrupp
Lina Bladfors, Länsstyrelsen Kalmar län
Sandra Hultgren, Länsstyrelsen Gotlands län
Kajsa Högström, Oskarshamns kommun
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost
Susanne Martinsson, Västerviks kommun
Åsa Mårtensson, Borgholms kommun
Per-Ola Risenberg, Emmaboda kommun

Uppdrag
Praktisk och juridiskt stöd för att göra ansvarsutredningar. Att utreda ansvarig för ett förorenat område är komplext och aktuellt i olika ärenden som ex. nedläggning, konkurs eller pågående verksamhet. Ta fram handledingsmaterial, checklistor och mall. Praktiskt jobba med ett eget exempel under projektets gång. Handledningsmaterialet bör beröra de olika lagrummen, praxis, skälighetsbedömning, bolagsformer, konkurser, förvaringsfall, pågående verksamhet, förelägga utifrån 10 kap eller 26 kap.