Ansvarsutredningar inom förorenade områden 2019 -2020

Mål

Övergripande miljömål: Giftfri miljö
Delmål: Ta fram en tydlig metod för att genomföra ansvarsutredningar hos tillsynsmyndigheterna

Projektplan

Mars               Lathund ansvarsutredningar påbörjas samt framtagande av utbildninspaket
5 juni Utbildning ansvarsutredningar, del 1.
5 sep Utbildning ansvarsutredningar, del 2. Förslag till lathund presenteras
31 okt Egen ansvarsutredning skickas för synpunkter, del 3
Nov 2020 Utvärdering av utbildningspaket 
Jan-dec Lathund samordnas med EBH-portalens vägledning
Dec Lathund klar. Utvärdering av projektet

Aktuellt

Mars 2020 - Arbetsgruppens förslag till Lathund är nu klar och medel har beviljats för att kunna samordna underlaget med med EBH-portalens vägledning. Projektet pågår under 2020 för att kunna hämta in kommunernas synpunkter på lathunden.

Arbetsgrupp

Lina Bladfors, Länsstyrelsen Kalmar län
Sandra Hultgren, Länsstyrelsen Gotlands län
Kajsa Högström, Oskarshamns kommun
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost
Susanne Martinsson, Västerviks kommun
Åsa Mårtensson, Borgholms kommun
Per-Ola Risenberg, Emmaboda kommun

Uppdrag

Praktisk och juridiskt stöd för att göra ansvarsutredningar. Att utreda ansvarig för ett förorenat område är komplext och aktuellt i olika ärenden som ex. nedläggning, konkurs eller pågående verksamhet. Ta fram handledingsmaterial, checklistor och mall. Praktiskt jobba med ett eget exempel under projektets gång. Handledningsmaterialet bör beröra de olika lagrummen, praxis, skälighetsbedömning, bolagsformer, konkurser, förvaringsfall, pågående verksamhet, förelägga utifrån 10 kap eller 26 kap.