Miljösamverkan Sydost

Miljösamverkan Sydost samordnar tillsynsmyndigheterna inom miljö-, livsmedels- och hälsoskyddsområdena i Gotlands och Kalmar län. Tillsynsmyndigheterna finns i länens kommuner och på länsstyrelserna.

Samverkan sker genom att driva olika projekt inom våra arbetsområden samt genomföra valda utbildnings- och temadagar.

På hemsidan finns alla aktuella och avslutade projekt (flik ovan, tidigare projekt).

 

        

Länk till Miljösamverkans rapportbibliotek!

Logga Miljösamverkan Sverige